INELI Балкан

Дали сте инвентивен тимски играч ориентиран кон акција, со желба да ја примените вашата имагинација и да се поврзете со своите колеги за да развиете иновативна библиотека? Ако е така, програмата за  обука на INELI-Балкан  ќе ги отвори вратите за вас. Програмата за обука на INELI-Балкан има за цел да им овозможи на вработените во јавните библиотеки кои имаат висок потенцијал  да развијат и одржат мрежа на јавни библиотеки во регионот на Балканот, која ќе поттикне размена на знаење, експериментирање со нови идеи и соработка. На учесниците ќе им се обезбеди дополнителна експонираност и личен развој кој е потребен брзо да напредуваат во рамките на нивната институција, да воведат и да започнат нови библиотечни услуги, да формираат и одржуваат национални и меѓународни партнерства  со високи перформанси како и активно да се ангажираат во INELI-Балкан.

На крајот на програмата, учесниците ќе се стекнат со практични вештини за лидерство со цел да се одржи INELI-Балкан надвор од опсегот на проектот.
Сакате да аплицирате?

Преглед на Програмата

Прилагодени на потребите на балканските јавните библиотеки, кои се идентификувани во Извештајот од анализата на балканските потреби,  составен од Future Library,  програмата е дизајниранa така што е прилагодена на сопствените аспирации за развој на учесниците како и на професионалните стандарди на работа на библиотеките.

Програмата ќе се фокусира на следните цели:

Развој на лидерски вештини

Учесниците ќе бидат водени низ процес на личен развој за да се идентификува начинот на кој  нивните интереси, вредности, вештини и личности ќе се комбинираат со нивните лидерски вештини за да создадат реална визија за нивната иднина во полето на библиотекарството и да се развијат реални планови за постигнување на иновации во библиотеките.

Развивање на нови услуги
По инструкциите за основите на креирање и имплементација на проектни планови, учесниците ќе бидат поканети да достават проектни планови за нови библиотечни услуги. Нај квалификуваните проектни планови ќе добијат финансиски средства (Награди за иновации) и дополнителни насоки за нивната пилот имплементација.
Развој на мрежата

На учесниците ќе им се даде поттик и насоки за да се изградат силни врски помеѓу себе и помеѓу нивните организации, да развијат партнерства со надворешните засегнати страни, и на крајот да развијат и одржат една силна мрежа на јавните библиотеки во регионот на Балканот.

Трошоци

Future Library ќе ги покрие сите одобрени трошоци за обуката; како и трошоците за патување, сместување и трошоците за дневен надомест за учесниците на трите INELI-Балкан Конвенции.


Спроведување на процесот

Се повикуваат  заинтересирани лица од 11-те балкански земји да го пополнат апликациониот формулар за обука и да го поднесат преку е-маил до Lida Mantzourani, проект-менаџер на  INELI-Балкан проектот. (Lida@futurelibrary.gr).

Овде можете да го симнете формуларот за апликацијата
Преземи формулар  
Рок за поднесување: 30 јуни 2015

Процес на селекција

Future Library, во соработка со INELI-Балкан амбасадорите од земјите и стручни обучувачи, ќе ги избере учесниците врз основа на квалитетот на нивната Апликација и критериумите кои се опишани подолу, под услов да нивната организација или институција го поддржува нивното учество во програмата и ке се приклучи на Future Library мрежа.
Ако сте избрани, се очекува вашата организација/ институција да потпише и достави Договорот за членство со  Future Library.

Преземи договор  

Критериуми за избор

Програмата за обука на INELI-Балкан е отворена за вработените во јавните или други видови на библиотеки од 11 балкански земји вклучени во проектот INELI-Балканс: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Македонија, Грција, Косово, Црна Гора, Романија, Србија Словенија

Од кандидатите за обука на INELI-Балканс се очекува да бидат отворени за учење нови работи и со извонредни карактеристики, со демонстриран потенцијал да го продолжат личниот развој и квалитет во својата работа (алтернативно: иноватори во библиотеките) и со јасна посветеност на проектот за INELI-Балкан.

Покрај тоа, мора да има јасна посветеност од страна на нивните организации/институции да се обезбеди работното време на кандидатот во согласност со барањата на INELI-Балкан програмата и со целите на учесникот.

За да се добијат најдобри резултати од обуката, идеалните кандидати  се очекува да ги исполнуваат следниве критериуми:

 • Се препорачува, но не е задолжително, четири годишно искуство со работа во библиотеки (или искуство во информатичкиот сектор, културата и образованието поврзани со библиотека).

 • Добра пишување и говорење англиски јазик, способност за обработка на сложени информации дадени на англиски јазик.

 • Средно ниво вештини за ИКТ

 • Подготвеност и способност да се посвети дополнително време надвор од нормалното работно време за целосно да се учествува во сите активности на програмата за обука.

 • Пристап до технологија (компјутери, софтвер, интернет конекција) со што ќе се обезбеди интеракција со други учесници во мрежата и ќе се овозможи завршување на обврските дадени од  мрежата.

 • Желба да учат во динамична средина.

 • Интерес за развивање на вештини за планирање на проекти, менаџмент и евалуација и да се применуваат овие вештини за развој на библиотечната работа.

 • Желба да работат во различни култури и географски граници.

 • Способност да се воведат нови идеи и да се водат со силни аналитички вештини и вештини  за решавање на проблеми.

 • Можност за работа со другите, да се инспирираат и да се влијае на нив за да ги постигнат целите и да се изгради партнерски однос.

 • Само-мотивирани, со страст за услуги на клиентите.

 • Агилни и адаптибилни на промени.