Публикации

2. БИБЛИОТЕЧЕН МАРКЕТИНГ
Преземи документ  
3. НАЧИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
Преземи документ  
4. КОНЦЕПТИ ЗА ДОБРА УСЛУГА
Преземи документ