Членови на Извршен одбор

М-р Иванка Соколова - претседател

Иванка Соколова е виш библиотекар и работи во Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш. Има дипломирано Југословенска книжевност на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Постдипломски студии завршува во областа на библиотекарството во 2009 година на Одделот за библиотекарство на Универзитетот во Задар, Република Хрватска, како стипендист на Институтот за науки во Марибор, Словенија.

Голем вљубеник е во новата технологија како и можноста за примена на истата за развој на нови услуги во библиотеките со цел унапредување на квалитетот на живеење во локалната заедница. Координатор е на проектот „Креативни умови создаваат можности за работа“, кој е финансиски поддржан од ЕИФЛ ПЛИП.

Во 2011 година во Прага, учествува на доделувањето на престижната награда за социјална интеграција за проектот „Креативни умови создаваат можности за работа“. Наградата е доделена од страна на Фондацијата Ерсте.

Член е на Библиотекарското здружение на Македонија, а е член и на Управен одбор во периодот 2010-2012 година. Членува во Алумни организација на Универзитетот во Задар и COBISS алумни организацијата.

Контакт: ivanka.sokolova@gmail.com

М-р Розита Петринска Лабудовиќ - секретар

М-р Розита Петринска-Лабудовиќ е виш библиотекар и раководител на Библиотеката на Факултетот за електротехника и информациски технологии и Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје од 2005 година. Добитник е на стипендијата за развој на млад академски наставен кадар JFDP (Junior Faculty Development Program) на Стејт Департментот на САД, со што во 2009 година остварува 5-месечен престој на Факултетот за библиотекарство и информациски науки на Универзитет во Ајова,  Ајова Сити, сојузна држава Ајова во САД. Во 2013 година е избрана за стипендист за 2013 година на програмата Џеј Џордан ИФЛА/ОЦЛЦ (2013 Jay Jordan IFLA/OCLC Fellow)

Член е на Библиотекарското здружение на Македонија, чиј секретар била во периодот 2010-2012 година, како и на Библиотекарското здружение на Америка (ALA). Освен во овие здруженија, членува и во Македонско-американска алумни асоцијација (МААА), Алумни организација на Универзитетот во Задар и COBISS алумни организацијата.

Контакт: rozitape@feit.ukim.edu.mk; petrinska@gmail.com

М-р Јелена Петровска - член на ИО

Виш библиотекар, родена 1961 година во Загреб, Р Хрватска. Основно и средно музичко училиште завршува во Херцег Нови (Р. Црна Гора).По завршувањето на Филозофскиот факултет, студиска група Педагогија, работи како воспитувач и педагог во Херцег Нови, а кариерата ја продолжува во областа на библиотекарството. 

Од 1994 год. работи во НУУБ „СВ. Климент Охридски“ Битола учествувајќи во голем број проекти.
Како каталогизатор,повеќе години работеше во оформувањето на каталогот во матичната библиотека и е еден од активните учесници во имплементацијата на проектот COBISS во Р. Македонија.

Од 2002 година Петровска е директор на НУУБ „СВ. Климент Охридски“ Битола и е раководител на проектот за надворешна евалуација за работењето на библиотеката од страна на библиотечниот инспектор Жан –Мари Арну (Jean-Marie Arnoult) Р. Франција каде што добива највисоки оценки извршувајќи ја функцијата директор на библиотеката.

Магистрира на тема: „Универзитетските библиотеки во процесот на имплементацијата на Болоњскиот процес“ (2009)

Учествува на повеќе конференции во земјата и странство со постер излагања, како модератор, предавач и учесник на тркалезни маси.

Член е на Библиотекарското здружение на Македонија и редовен член на Хрватското библиотекарско друштво.

Контакт: jelap@yahoo.com

Габриела Костадинова - член на ИО

Родена e 1970 година во Велес. Основно образование завршува во Пехчево. Средното образование го започнyвa во гимназијата „Ацо Русковски“ во Берово, а го завршува во гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес. Во 1994 година дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје и се здобива со звање професор по македонски јазик и јужнословенска книжевност. Од 1995 година е вработена како библиотекар во Матичната библиотека „Кочо Рацин“ - Пехчево. Од Октомври 2012 година ја извршува фунцијата  в.д  Директор на библиотеката.

М-р Сузана Данаилова - член на ИО


Сузана Данаилова, вработена во ЈУ Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје, на работно место „Популаризација на книгата и информативно библиографска дејност“.

Филолошки факултет група (македонски јазик) дипломирана на универзитетот Св. Климент Охридски во Скопје во 1986 година.

На 15. 02. 2006 година се здоби со стручно звање виш библиотекар.

Во 2008 година се запиша на Свеучилиштето во Задар како вонреден студент на Регионалните вонредни дипломски студии по библиотекарство ( Izvanredni diplomski studij kniznicarstva). Во 2009 година ја одбранив магистерската тема „ Zbirke i usluge za korisnike s posebnim potrebama” и се здобив со звање Магистер по библиотекарство

Редактор е на Роднокрајната библиографија “Автори од Струга и Струшко”, „Библиографија на изданијата на Струшките вечери на поезијата“ и библиографијата на монографски публикации „Струшки поети“ од Богомир Наумоски и автор на повеќе објавени трудови.

Контакт: danailovasuzana@yahoo.co.uk

М-р Вилма Јованова - член на ИО

Образование:  Магистер по библиотекарство (Универзитет во Задар, Факултет за информациски и комуникациски студии)

Работно искуство (3,5 години) како директор на Библиотеката и повеќе од 3 години како билиотекар.

Работно искуство (10 години) како професор по информатика.

Две години координатор на PHARE VET2 Program, реформа на средото стручно образование во Македонија

Повеќе од 11 години искуство во работа на проекти во граѓанско здружение спроведувајќи активности како асистент или координатор .

Учество во групата од 20 директори на Библиотеки од цел свет,  во 25 дневна посета на Американските библиотеки, во склоп на програмата  за посета (IVLP 2008) организирана од страна на Стејт Департментот и Американската Амбасада во Македонија.

Учество на ИФЛА Конференциите во Италија, Милано 2009, во Шведска, Гетебург 2010 и ИФЛА ЛИДС во Хановер, Германија 2009.

Учество  како презентер во Секцијата Земјоделски библиотеки, на Конференцијата ИФЛА 2013 во Сингапур, на трудот  „Библиотека на тркала“ (Инфобус)-библиотека по волјата на земјоделците“, (проектот финансиран од ЕИФЛ-ПЛИП)

Контакт: j_vilma21@yahoo.com

Станка Соколов - член на ИО

Станка Величковска е апсолвент на Институтот за географија на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје, Македонија. Од 2011 активно е вклучена во работата на невладиниот сектор, и работи на проекти поврзани со жените особено со животот и правата на младите луѓе. Како член на Здружението "Женска акција" има посетено повеќе обуки и курсеви од областа на интерес.

Од мај 2012 работи e асистент на проектот „Е – Училници“ кој има за цел да ги  поддржи жените од општините Радовиш и Конче во подобрување на нивните вештини за користење на компјутер и интернет.

Учество на конференции:

Презентација на резултатите и постигнувањата од проектот „ Застапување за унапредување на политиките/ стратегиите за спречување на сите облици на насилство врз жените“.

Завршната конференција  „Зајакнување на капацитетите за интеграција на маргинализираните жени на пазарот на труд, со посебен фокус на жените од етничките малцинства„