Седница на Извршен одбор

На 18 Октомври, во просториите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ од Радовиш се одржа втората седница на Извршниот одбор на Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ. На седницата беа разгледани повеќе прашања кои се однесуваат на работата на Здружението, работа на проекти и можностите за создавање на силна библиотечна мрежа.