Работилница - Кариерно водење како нова библиотечна услуга

Од 22-23 јуни во хотел „Вила Парк“ во Струмица се одржа обука за библиотекари од десет јавни библиотеки од Македонија. Обуката ја организираше Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ, во рамките на проектот „Креативни умови ја креираат иднината", финансиран од Владата на САД.

Прочитај повеќе

30 мај - 01 јуни |Македонски библиотекари присуствуваа на семинарот „Хортикултурни е-библиотеки“

22 семинар на Виртуелната српска библиотечна мрежа на тема „Хортикултурни е-библиотеки“ (акредитиран во рангот 4.0 од страна на Greenlibraries.org и Програмата за постојано стручно усовршување од страна на Народната библиотека на Србија (библиотечно-информациска дејност за 2018. година),се одржа во Врујице, Република Србија, од 30 мај – 01 јуни

Прочитај повеќе