LoCloud дигитална библиотека

На 7-мај во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје се одржа работилницата "LoCloud collections - платформа за дигитални библиотеки". За карактеристиките и можностите на презентирање на дигиталната граѓа што ги нуди оваа платформа за малите библиотеки, архиви и музеи зборуваа Бреда Карун, директор на ...

Прочитај повеќе

Седница на Извршен одбор

На 18 Октомври, во просториите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ од Радовиш се одржа втората седница на Извршниот одбор на Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ.

Прочитај повеќе

10.01.2014 | Повик за иновативни програми во јавните библиотеки!

EИФЛ иновативни програми за јавни библиотеки (ЕИФЛ-ПЛИП) нуди грантови за библиотечните сервиси кои ги подржуваат потребите на децата и младите. Оваа возбудлива можност отворена e за јавните библиотеки од земјите во развој и транзиција.

Прочитај повеќе