Глобална визија на ИФЛА

Учеството на библиотекари од целиот свет во дискусиите на Глобалната визија на Меѓународната федерација на библиотечни асоцијации и институции (ИФЛА), (International Federation of Library Associations and Institutions IFLA Global Vision претставува потфат што ќе генерира обединета патоказна карта за иднината на полето на библиотечната струка.

Прочитај повеќе