08-09.06.2017|Конференција на тема: Библиотеките – национален идентитет и разноликост

27 Национална конференција на Бугарската Библиотечно-информациска Асоцијација (ББИА) на тема „Библиотеките – национален идентитет и разноликост се одржа на 8-9 јуни во аулата на Софискиот универзитет "Св. Климент Охридски" во Софија.

Прочитај повеќе

07.06.2017|Семинар Андрагогика – виртуелна средба за обука на библиотекари

Здружението за развој и иновации на библиотеки ИНОВА ЛИБ на покана на председателот на Асоцијацијата „Современи читалишта“ Георги Петров од Р Бугарија учествуваше на Конференцијата „Андрагогика – виртуална среда за обучение на библиотекари„ ( Андрагогика – виртуелна средба за обука на библиотекари).

Прочитај повеќе

06.06-08.06.2017|Семинар на тема Гејмификација во библиотеките

Во бања Врујци, кај Љиг во Србија се одржа семинар на тема Гејмификација во библиотеките на кој за првпат учествуваа тројца библиотекари од Македонија: Иванка Соколова, претседател на Здружението за развој и иновации на библиотеки, Ивона Џамтовска Јанкуловска и Биљана Кочишка од Градска библиотека Браќа Миладиновци - Скопје

Прочитај повеќе