Инова Либ со свои претставници ќе учествува на Конференцијата на тема "Андрагогика - виртуелна средина за учење на библиотекари"

На покана на Асоцијација "Современи читалишта" и Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ ќе земе учество на Конференцијата на тема "Андрагогика - виртуелна средина за учење на библиотекари" која ќе се одржи во Софија на 7 ми јуни.

Прочитај повеќе

Македонски библиотекари во студиска посета на библиотеки во Србија

Интернет клубот (библиотечната мрежа БИБЛИОТЕКИ ОД НАШЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ и Регионалната мрежа BIBLIOTECA FUTURA) од 16 ти до 18 ти мај организираа студиска посета за колегите од Градската библиотека "Браќа Миладиновци" од Скопје, во репрезентативни библиотеки од овој 18 години одржлив проект на библиотекарството во Србија.

Прочитај повеќе