10.01.2014 | Повик за иновативни програми во јавните библиотеки!

EИФЛ иновативни програми за јавни библиотеки (ЕИФЛ-ПЛИП) нуди грантови за библиотечните сервиси кои ги подржуваат потребите на децата и младите. Оваа возбудлива можност отворена e за јавните библиотеки од земјите во развој и транзиција.

Прочитај повеќе