29.11.2014 |Трета средба на Ineli Balkans библиотекари - иноватори

Од 1-2 септември 2017 год. во Атина се одржа третата по ред конференција на INELI Balkans библиотекари - иноватори.

Прочитај повеќе

29.11.2014 |Втора средба на Ineli Balkans иноватори

Од 25-28 ноември 2016 во Софија, Р Бугарија ќе се одржи втората средба на мрежата на иноватори од јавни библиотеки од 11 држави кои ќе расправаат за постигнувањата во последната година и јакнењето на мрежата. Средбата е организирана во рамките на проектот ИНЕЛИ Балкан, од страна на грчката библиотечна асоцијација Future Library во соработка со Буга

Прочитај повеќе