06.06-08.06.2017|Семинар на тема Гејмификација во библиотеките

Во бања Врујци, кај Љиг во Србија се одржа семинар на тема Гејмификација во библиотеките на кој за првпат учествуваа тројца библиотекари од Македонија: Иванка Соколова, претседател на Здружението за развој и иновации на библиотеки, Ивона Џамтовска Јанкуловска и Биљана Кочишка од Градска библиотека Браќа Миладиновци - Скопје

Прочитај повеќе