24.10.2014 | Работилница на тема: „За буквите, сликовниците и библиотеките: идеи и проекти за поддршка на читањето кај деца на училишна возраст“

Во рамките на одбележувањето на 20-годишниот јубилеј на Германската читалница, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје и Гете-Институтот, организираат работилница за поддршка на читањето кај деца на училишна возраст, насловена „За буквите, сликовниците и библиотеките: идеи и проекти“.

Прочитај повеќе

11.11.2014 | Лионската декларација за пристап до информациите и развојот преведена на македонски јазик

На Меѓународната конференција на ИФЛА која се одржа од 16 до 22 Август 2014 во Лион, Франција беше усвоена Лионската декларација за пристап до информациите и развојот. Визијата на потпишаните членки на Декларацијата е подобрен пристап до информациите и знаењето во општеството, потпомогнат од достапноста на информациско-комуникациските...

Прочитај повеќе

11.11.2014 | Стартување на проектот INELI Балкан

Во време на финансиска криза и политичката несигурност, во место на намалени опции и нејасна перспектива, Future Library Network, мрежата на библиотеки и љубители на библиотеки, создаде нови начини и нови можности кои го подобрија и позитивно влијаеја на животот во локалните заедници.

Прочитај повеќе