11.11.2014 | Стартување на проектот INELI Балкан

Во време на финансиска криза и политичката несигурност, во место на намалени опции и нејасна перспектива, Future Library Network, мрежата на библиотеки и љубители на библиотеки, создаде нови начини и нови можности кои го подобрија и позитивно влијаеја на животот во локалните заедници.

Прочитај повеќе