10.01.2014 | Повик за иновативни програми во јавните библиотеки!

EИФЛ иновативни програми за јавни библиотеки (ЕИФЛ-ПЛИП) нуди грантови за библиотечните сервиси кои ги подржуваат потребите на децата и младите. Оваа возбудлива можност отворена e за јавните библиотеки од земјите во развој и транзиција.

Прочитај повеќе

24.10.2014 | Работилница на тема: „За буквите, сликовниците и библиотеките: идеи и проекти за поддршка на читањето кај деца на училишна возраст“

Во рамките на одбележувањето на 20-годишниот јубилеј на Германската читалница, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје и Гете-Институтот, организираат работилница за поддршка на читањето кај деца на училишна возраст, насловена „За буквите, сликовниците и библиотеките: идеи и проекти“.

Прочитај повеќе

11.11.2014 | Лионската декларација за пристап до информациите и развојот преведена на македонски јазик

На Меѓународната конференција на ИФЛА која се одржа од 16 до 22 Август 2014 во Лион, Франција беше усвоена Лионската декларација за пристап до информациите и развојот. Визијата на потпишаните членки на Декларацијата е подобрен пристап до информациите и знаењето во општеството, потпомогнат од достапноста на информациско-комуникациските...

Прочитај повеќе