11.11.2014 | Лионската декларација за пристап до информациите и развојот преведена на македонски јазик

На Меѓународната конференција на ИФЛА која се одржа од 16 до 22 Август 2014 во Лион, Франција беше усвоена Лионската декларација за пристап до информациите и развојот. Визијата на потпишаните членки на Декларацијата е подобрен пристап до информациите и знаењето во општеството, потпомогнат од достапноста на информациско-комуникациските...

Прочитај повеќе