30 мај - 01 јуни |Македонски библиотекари присуствуваа на семинарот „Хортикултурни е-библиотеки“

22 семинар на Виртуелната српска библиотечна мрежа на тема „Хортикултурни е-библиотеки“ (акредитиран во рангот 4.0 од страна на Greenlibraries.org и Програмата за постојано стручно усовршување од страна на Народната библиотека на Србија (библиотечно-информациска дејност за 2018. година),се одржа во Врујице, Република Србија, од 30 мај – 01 јуни

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ НА БИБЛИОТЕКАРИ

Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ во рамки на проектот „Креативни умови ја креираат иднината", финансиран од Владата на САД, објавува повик до јавните библиотеки во Република Македонија за учество во програмата за обуки „Воведување на нови библиотечни услуги“.Повикот е отворен за сите јавни библиотеки кои се подготвени да во

Прочитај повеќе

КРЕАТИВНИ УМОВИ ЈА КРЕИРААТ ИДНИНАТА

Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ започна со имплементација на проектот „Креативни умови ја креираат иднината", финансиран од Владата на САД.Проектот има за цел преку воведување на нова библиотечна услуга за кариерно образование да им помогне на младите во подготовките за професионалните предизвици и понатамошно образование.

Прочитај повеќе