07.06.2017|Семинар Андрагогика – виртуелна средба за обука на библиотекари

Здружението за развој и иновации на библиотеки ИНОВА ЛИБ на покана на председателот на Асоцијацијата „Современи читалишта“ Георги Петров од Р Бугарија учествуваше на Конференцијата „Андрагогика – виртуална среда за обучение на библиотекари„ ( Андрагогика – виртуелна средба за обука на библиотекари).

Прочитај повеќе

06.06-08.06.2017|Семинар на тема Гејмификација во библиотеките

Во бања Врујци, кај Љиг во Србија се одржа семинар на тема Гејмификација во библиотеките на кој за првпат учествуваа тројца библиотекари од Македонија: Иванка Соколова, претседател на Здружението за развој и иновации на библиотеки, Ивона Џамтовска Јанкуловска и Биљана Кочишка од Градска библиотека Браќа Миладиновци - Скопје

Прочитај повеќе

Инова Либ со свои претставници ќе учествува на Конференцијата на тема "Андрагогика - виртуелна средина за учење на библиотекари"

На покана на Асоцијација "Современи читалишта" и Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", Здружението за развој и иновации на библиотеки Инова Либ ќе земе учество на Конференцијата на тема "Андрагогика - виртуелна средина за учење на библиотекари" која ќе се одржи во Софија на 7 ми јуни.

Прочитај повеќе